Back to Top
 
 
 

 SPONSOREN

 

De K.B.O. St. Martinus / St. Jozeph spreekt haar grote dankbaarheid en waardering uit naar de diverse sponsoren.  

 

   Wilt  U  ook  sponsor  worden  van  onze K.B.O?

Het sponsoren van onze K.B.O. kan op verschillende manieren.

Neem hiervoor contact op met ons secretariaat: 

Dhr. Theo Janssen      -      Telefoon nr.: 077 - 373 24 50      -  E-mail: theojanssen36@gmail.com

 

Wilt  U  donateur  worden  van  onze K.B.O?

Wilt u onze K.B.O. steunen? Dan graag uw financiële bijdrage op rekening nr.:  NL 37 RABO 0150 5769 51

Bij voorbaat hartelijk dank.