kbo-tegelen.nl

afd. St.Martinus/St.Joseph

Welkom op de website

van KBO afd. St. Martinus/St.Joseph, Tegelen 

KBO afdeling St. Martinus/St.Joseph, Tegelen

Het begin.

Het waren Baan Coopmans en Peetje Teeuwen die in 1953 het voortouw namen.Zij waren de pioniers van het latere ouderenwerk. De eerste stap was het zoeken naar een eigen onderkomen. Ze kregen de beschikking over ruimte in het Patronaat aan de Spoorstraat. Op 2 januari 1954 gingen de deuren open van Tegelens eerste centrum voor bejaarden-recreatie.

 

Breder.

 

De oprichting van de Vereniging van Bejaarden en Gepensioneerden, later Bejaardensociëteit was op 8 december 1954.

De verhuizing van het Patronaat naar het dienstencentrum De Bongerd was inmiddels een feit.

In 1973 volgde de aansluiting bij KBO Limburg en Unie KBO. Onder de naam KBO St.Martinus/St.Joseph, Tegelen.

Het bleef niet bij recreatie alleen.
 

Programma’s

 

Ieder jaar wordt er een jaarprogramma opgesteld met voor iedere maand een activiteit voor alle leden.

Programmapunten zijn o.a. :   Senioren Vastelaovend

                                                           Themamiddagen

                                                           Jaarvergadering

                                                           Paasviering

                                                           Moederdagviering

                                                           Dagtocht

                                                           Fietsen en Wandelen.

                                                           Herfstkienen

                                                           Muziekmiddag

                                                           Sinterklaasviering

                                                           Kerstviering
                                                          
                                                           Koersbal (maandelijks 2x)

 

De meeste activiteiten worden georganiseerd in 't Zaelke aan de Ariensstraat.

We willen ook de jongere senioren aansporen om lid te worden van de KBO.

Het Bestuur vergadert iedere maand en bestaat uit 8 bestuursleden.

 

Belangenbehartiging.

 

De KBO heeft oog voor de senioren. Daarom staat het belang van de senior voorop

Belangen waar de senior bij de KBO direct van profiteert zijn o.a.

·         Belastinghulp

·         Ouderenadviseur

·         Cursussen en informatiebijeenkomsten

 

Belangenbehartiging gebeurt ook op het gebied van:

·         Wonen, welzijn en zorg

·         Huisvesting en mobiliteit

·         Zingeving en Levensvragen

 

10236