Back to Top
 
 
 

Wil lid worden van KBO afd. St. Martinus / St.Joseph Tegelen.

 

AANMELDINGSFORMULIER / DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: KBO Tegelen St. Martinus / St. Joseph om van zijn/haar hieronder genoemde bankrekening het bedrag af te schrijven voor contributie die vanaf 2024 jaarlijks aan haar verschuldigd is voor het lidmaatschap.

 

Aanhef:   Ο  Mevr.   Ο  Dhr.
Naam en voorletters
Geboortedatum:
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Rekeningnummer (IBAN):
Datum:

 

 

 

Handtekening  ____________________________________

 

Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 8 weken de tijd om uw bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan;

  • de KBO Tegelen St. Martinus / St. Joseph om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven        wegens uw lidmaatschap en
  • uw bank om de contributie van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van KBO        Tegelen St. Martinus / St. Joseph
  • Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de machtiging automatisch vernietigd.
  • De machtiging kan te allen tijde worden ingetrokken.

  Zien wij u binnenkort?

U bent van harte welkom!

 

Heeft u besloten om lid te worden van de KBO St. Martinus / St. Joseph? Dan kunt u dit doorgeven door bovenstaand AANMELDINGSFORMULIER / DOORLOPENDE MACHTIGING in te vullen en in te leveren bij:

Peter Cremers     -     Beijtelstraat 5     -     5931 NJ Tegelen