Back to Top
 
 
 

Wil lid worden van KBO afd. St. Martinus / St.Joseph Tegelen.

 

Penningmeester : Jan Niessen

Kerkhoflaan 18a  5931 LN Tegelen

Tel. nr.: 077 – 373 22 76

E-mail: Secr.kbo.tegelen@gmail.com

Rabo Bank nr.: NL 37 RABO 0150 5769 51

 

 

AANMELDINGSFORMULIER / DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: KBO Tegelen St. Martinus / St. Joseph om van zijn/haar hieronder genoemde bankrekening het bedrag af te schrijven voor contributie die vanaf 2023 jaarlijks aan haar verschuldigd is voor het lidmaatschap.

 

Aanhef:

o  Mevr.

o  Dhr.

Naam + Voorletters:

Geboortedatum:

Adres:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Rekeningnummer (IBAN):

Datum:

—       —  2022

 

 

Handtekening  ____________________________________

 

Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 8 weken de tijd om uw bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan;

  • de KBO Tegelen St. Martinus / St. Joseph om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens uw                                  lidmaatschap en
  • uw bank om de contributie van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van KBO Tegelen                                        St. Martinus / St. Joseph
  • Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de machtiging automatisch vernietigd.
  • De machtiging kan te allen tijde worden ingetrokken.

 

Pagina printen, invullen en posten of contact opnemen met:

 

Dhr. Peter Cremers

Beijtelstraat 5 Tegelen

Tel. nr.:06 – 409 829 27

Email: peenbo@hotmail.com