Back to Top
 
 
 

                            HET   BESTUUR  

  

Voorzitter

Gé Vervoort

Mobiel: 06 - 122 828 37

E-mail: g.vervoort1@ziggo.nl

Secretaris / Vice Voorzitter

Annelies Holtman

Tel. nr.: 06 - 108 708 26

E-mail:holtman@home.nl   

1e Penningmeester

Rob Hendriks 

Tel. nr.: 06 -  427 108 03  

E-mail:  smirre@ziggo.nl  

2e Penningmeester

Jan Niessen

Mobiel: 077 -373 22 76

E-mail: janniessen@home.nl

Bestuurslid / Ledenadministratie

Peter Cremers

Tel. nr.:  077 - 373 51 16

06 - 409 829 27

E-mail: peenbo@hotmail.com

Bestuurslid / Notulist

Annemie Krijn

Tel. nr.: 06 - 143 753 74

E-mail: annemiekrijn@gmail.com

Bestuurslid

Hanneke Mooijman

Tel. nr.: 077 - 373 60 17

E-mail: hanjohn@home.nl

Bestuurslid

Miriam Sijbers 

Tel. nr.: 06 - 484 941 97

E-mail: mirsijb@ziggo.nl

Vrijwillig  ouderen  adviseur

Carolijn Fijen

Contacten via de voorzitter

Tel. nr.: 06 - 122 828 37        

Adviseur

Theo Janssen 

Tel. nr.: 06 - 129 130 34

E-mail: theojanssen36@gmail.com