Back to Top
 
 
 

K.B.O.  TEGELEN

 

In 1953 waren het Baan Coopmans en Peetje Teeuwen die het initiatief namen. Zij waren de eerste pioniers van het latere ouderenwerk. De eerste stap was het zoeken naar een eigen onderkomen en kregen ze uiteindelijk de beschikking over een ruimte in het Patronaat op de Spoorstraat en zo gingen op 2 januari 1954 de deuren open van het eerste centrum voor bejaardenrecreatie in Tegelen

.

Op 8 december 1954 vond de officiële oprichting plaats onder de naam: Vereniging van Bejaarden en Gepensioneerden, later Bejaardensociëteit Tegelen geheten. Tijdens deze opening lieten burgemeester Pesch en pastoor Stoot weten graag een uitnodiging te willen ontvangen als men op reis zou gaan. Die allereerste reis vond in de zomer van 1955 plaats. Vanaf die jaren was de georganiseerde bejaardenrecreatie een feit.

Op 1 januari 1971 verhuisde men van het Patronaat, alwaar men 17 jaar vertoefde,  naar het Dienstencentrum De Bongerd. Omdat de St.Joseph parochie niet over een zelfstandige bejaarden-vereniging beschikte, werd besloten om samen te gaan werken onder de naam: Bejaardensociëteit St. Martinus / St. Joseph.

In 1973 volgde de aansluiting bij de K.B.O. Limburg en Unie K.B.O. onder de naam: K.B.O. St. Martinus / St. Joseph, Tegelen. Vanaf januari 2014 vinden onze activiteiten plaats in Partycentrum Zaelke op de Ariënsstraat.

 

K.B.O  LIMBURG

 

K.B.O. Limburg is dé organisatie in Limburg voor de senior van nu. Wij streven naar een "goed leven" voor senioren. Dat houdt in dat wij ons sterk maken voor een volwaardige positie van alle groepen senioren, waarbij onderlinge solidariteit en zorg voor elkaar het uitgangspunt is.

Niet voor niets luidt onze ondertitel: "oog voor senioren". Wij hebben oog voor uw wensen en behoeften en uw belang staat bij ons voorop. Daarom werken wij er op allerlei fronten aan, dat senioren daadwerkelijk die plek krijgen in onze maatschappij, die zij willen en waar zij recht op hebben.

K.B.O. Limburg heeft meer dan 35.000 leden, verdeeld over 131 plaatselijke afdelingen: bloeiende verenigingen met een groot en gevarieerd aanbod aan activiteiten, die opkomen voor de belangen van hun leden in dorp of stad. De afdelingen zijn weer ingedeeld in 6 regio`s.

K.B.O. Limburg maakt deel uit van de landelijke Unie K.B.O. die ca. 200.000 ouderen vertegenwoordigt. Dit enorme ledental maakt de K.B.O. tot een serieuze gesprekspartner voor zowel de landelijke, provinciale als gemeentelijke overheden. Het stelt ons in staat de belangen van senioren te behartigen en invloed uit te oefenen op het (ouderen)beleid.