Back to Top
 
 
 

 

 

In 1953 waren het Baan Coopmans en Peetje Teeuwen die het initiatief namen. Zij waren de eerste pioniers van het latere ouderenwerk. De eerste stap was het zoeken naar een eigen onderkomen en kregen ze uiteindelijk de beschikking over een ruimte in het Patronaat op de Spoorstraat en zo gingen op 2 januari 1954 de deuren open van het eerste centrum voor bejaardenrecreatie in Tegelen

.

Op 8 december 1954 vond de officiële oprichting plaats onder de naam: Vereniging van Bejaarden en Gepensioneerden, later Bejaardensociëteit Tegelen geheten. Tijdens deze opening lieten burgemeester Pesch en pastoor Stoot weten graag een uitnodiging te willen ontvangen als men op reis zou gaan. Die allereerste reis vond in de zomer van 1955 plaats. Vanaf die jaren was de georganiseerde bejaardenrecreatie een feit.

Op 1 januari 1971 verhuisde men van het Patronaat, alwaar men 17 jaar vertoefde, naar het Dienstencentrum De Bongerd. Omdat de St.Joseph parochie niet over een zelfstandige bejaarden-vereniging beschikte, werd besloten om samen te gaan werken onder de naam: Bejaardensociëteit St. Martinus / St. Joseph. In 1973 volgde de aansluiting bij de KBO Limburg en Unie KBO onder de naam: KBO St. Martinus / St. Joseph, Tegelen. In januari 2014 verhuisde men naar Partycentrum Zaelke op de Ariënsstraat. Vanaf januari 2023 vinden onze activiteiten plaats in: D'n Ingelbewaarder op de Grotestraat en de Harmoniezaal op de Posthuisstraat.

 

 

Gezond en goed oud worden, dat vinden we belangrijk. Maar oud zijn? Dat is een ander verhaal. Voor KBO Limburg, met ongeveer 28.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Limburg, is het een uitdaging om daar een weg in te vinden. Feit is, dat we met z’n allen steeds ouder worden en dat het aantal senioren groeit. Een groep die er toe doet in onze maatschappij. Vanwege het aantal, maar ook vanwege de toegevoegde waarde, als mantelzorger, oppas voor de kleinkinderen en op tal van plekken als betrokken vrijwilliger. En natuurlijk moet er rekening worden gehouden met de zorg die een deel van deze groep uiteindelijk nodig heeft. Het mooie van senioren is, dat ze tegelijkertijd krachtig en kwetsbaar kunnen zijn, ongeacht hun leeftijd! Die kracht en kwetsbaarheid zorgen ook voor een verbondenheid met elkaar. Binnen de KBO is dat heel goed zichtbaar. We maken samen plezier, werken samen aan onze gezondheid en onze ontwikkeling, komen op voor elkaar op en zien naar elkaar om. Dat maakt de KBO tot een organisatie die er toe doet in onze samenleving.

Afgelopen jaren is er vaak en veel gesproken over de toekomst van de KBO. Rode draad: hoe kunnen we de KBO hernieuwd op de kaart zetten? Duidelijk is dat de KBO meer en beter zichtbaar moet zijn in onze samenleving. Niet voor niets is onze de slogan: KBO sterk in Limburg. Daarmee zeggen we niets teveel. De KBO zit vertakt in bijna alle steden en dorpen en heeft een stevige positie bij provincie en gemeenten. Terecht, want wij vertegenwoordigen alleen al qua leden 28.000 senioren in Limburg en we staan voor alle senioren en dat zijn er in Limburg heel veel!
Het begin is gemaakt met o.a. een nieuwe website, een nieuw blad, en een nieuw logo, ook voor de afdelingen. Maar wat kunnen senioren nog meer verwachten? KBO Limburg gaat stevig investeren in scholing en deskundigheid, met name aan de basis, bij de afdelingen. Meer inhoudelijke activiteiten aanbieden, aansprekende projecten opzetten, waar ook de jonge senior graag mee in wil stappen. We willen ook onderzoek doen naar de behoeften van jonge senioren, want die hebben we onvoldoende in beeld. En we denken na over een flexibel lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een bepaald project. Daarmee kan iemand kennismaken met de KBO. We kunnen dan laten zien wie we zijn en wat we doen met als uiteindelijk doel die jonge senior over de streep te trekken om echt lid te worden van de KBO.