Back to Top
 
 
 

KBO  TEGELEN

 

In 1953 waren het Baan Coopmans en Peetje Teeuwen die het initiatief namen. Zij waren de eerste pioniers van het latere ouderenwerk. De eerste stap was het zoeken naar een eigen onderkomen en kregen ze uiteindelijk de beschikking over een ruimte in het Patronaat op de Spoorstraat en zo gingen op 2 januari 1954 de deuren open van het eerste centrum voor bejaardenrecreatie in Tegelen

.

Op 8 december 1954 vond de officiële oprichting plaats onder de naam: Vereniging van Bejaarden en Gepensioneerden, later Bejaardensociëteit Tegelen geheten. Tijdens deze opening lieten burgemeester Pesch en pastoor Stoot weten graag een uitnodiging te willen ontvangen als men op reis zou gaan. Die allereerste reis vond in de zomer van 1955 plaats. Vanaf die jaren was de georganiseerde bejaardenrecreatie een feit.

Op 1 januari 1971 verhuisde men van het Patronaat, alwaar men 17 jaar vertoefde,  naar het Dienstencentrum De Bongerd. Omdat de St.Joseph parochie niet over een zelfstandige bejaarden-vereniging beschikte, werd besloten om samen te gaan werken onder de naam: Bejaardensociëteit St. Martinus / St. Joseph.

In 1973 volgde de aansluiting bij de KBO Limburg en Unie KBO onder de naam: KBO St. Martinus / St. Joseph, Tegelen. Vanaf januari 2014 vinden onze activiteiten plaats in Partycentrum Zaelke op de Ariënsstraat.

 

KBO  LIMBURG

 

Afgelopen jaren is er vaak en veel gesproken over de toekomst van de KBO. Rode draad: hoe kunnen we de KBO hernieuwd op de kaart zetten? Duidelijk is dat de KBO meer en beter zichtbaar moet zijn in onze samenleving. Niet voor niets is onze de slogan: KBO sterk in Limburg. Daarmee zeggen we niets teveel. De KBO zit vertakt in bijna alle steden en dorpen en heeft een stevige positie bij provincie en gemeenten. Terecht, want wij vertegenwoordigen alleen al qua leden 35.000 senioren in Limburg en we staan voor alle senioren en dat zijn er in Limburg heel veel!
Het begin is gemaakt met o.a. een nieuwe website, een nieuw blad, en een nieuw logo, ook voor de afdelingen. Maar wat kunnen senioren nog meer verwachten? KBO Limburg gaat stevig investeren in scholing en deskundigheid, met name aan de basis, bij de afdelingen. Meer inhoudelijke activiteiten aanbieden, aansprekende projecten opzetten, waar ook de jonge senior graag mee in wil stappen. We willen ook onderzoek doen naar de behoeften van jonge senioren, want die hebben we onvoldoende in beeld. En we denken na over een flexibel lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een bepaald project. Daarmee kan iemand kennismaken met de KBO. We kunnen dan laten zien wie we zijn en wat we doen met als uiteindelijk doel die jonge senior over de streep te trekken om echt lid te worden van de KBO.

 

                                       KBO-PCOB

 

KBO-PCOB is het samenwerkingsverband van de twee landelijke verenigingen Unie KBO en PCOB. Sinds 2017 hebben beide verenigingen hun krachten gebundeld en vormen zij op landelijk niveau de seniorenorganisatie KBO-PCOB. Lokale afdelingen van  KBO en PCOB zoeken elkaar ook steeds vaker op. Zij organiseren gezamenlijke activiteiten en trekken samen op in de lokale belangenbehartiging.

KBO-PCOB is een vereniging van, voor en door leden. We hebben meer dan 800 lokale afdelingen in heel Nederland. Daar ontmoeten mensen elkaar, ondernemen ze activiteiten en behartigen ze lokaal de belangen van senioren. Duizenden vrijwilligers zetten zich in via KBO-PCOB: bijvoorbeeld als belastinginvuller, ouderenadviseur of veiligheidsadviseur.

Leden krijgen tien keer per jaar het ledenmagazine en kunnen profiteren van veel voordelen, zoals kortingen op uitjes, boeken en cd’s, een collectieve zorgverzekering en een energiecollectief.