Back to Top
 
 
 

THEMAMIDDAGEN

 

Dinsdag 7 november 2023 Themamiddag Toon Hermans Huis

Je staat vol in het leven en geniet op jouw eigen manier. Maar dan: krijg je de diagnose kanker en dit zet je leven en dat van je naasten op zijn kop. Vanaf dat moment is onduidelijkheid en onzekerheid bepalend in je leven. Het krijgen van de diagnose zorgt voor angsten en roept vragen op hoe je hier mee om kunt gaan. Vragen wat kanker mentaal met je doet, hoe je de ziekte een plaats kunt geven in je leven, en hoe je zo goed mogelijk je leven op kunt pakken. Heb je met kanker te maken gekregen? Jij, of iemand van wie je houdt? Het Toon Hermans Huis biedt je de gelegenheid om je ervaringen te delen. Dat gebeurt in een ontspannen sfeer, met mensen die weten wat je doormaakt – zij hebben ook kanker, of daarmee te maken (gehad). Het is geen zielige boel, maar een plaats om nieuwe energie op te doen en je begrepen te voelen.

Het Toon Hermans Huis is een professionele organisatie voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. De gecertificeerde medewerkers zijn opgeleid, onder andere door zorgspecialisten van het ziekenhuis VieCuri om mensen te ondersteunen en te helpen. De zorg focust zich op de kwaliteit van leven. Ze kijken dan ook naar wat je wel kan en wil in plaats van niet meer kan. Zij bieden zorg die persoonlijk samengesteld wordt op basis van persoonlijke wensen en behoeften. Vanuit deze insteek hebben ze daarom een gevarieerd aanbod op zowel individueel als in groepsniveau en dit kan bij de mensen thuis of in hun ontmoetingscentrum in Venlo. Tijdens deze themamiddag die door bijna 60 leden werd bezocht werd door Annemie Beurskens en Annelies Holtman duidelijk dat men bij het Toon Hermans Huis op het juiste adres is voor aandacht voor het persoonlijke verhaal, hulp en informatie bij praktische vragen, bij het verwerken van ervaringen en emoties, ontspanning en activiteiten om weer energie op te doen. Daarnaast bieden hun activiteiten ook gelegenheid om in contact te komen met lotgenoten met wie men ervaringen kan uitwisselen.

 

Dinsdag 5 september 2023 Themamiddag Anytime Fittness

Vandaag waren we, op uitnodiging van Anytime Fitmess, bij hen te gast voor een sportieve themamiddag in de voormalige Heilig Hartkerk. Hun verhaal: “Bent u op zoek naar een sportschool in de buurt van Tegelen? Zoek dan niet verder! Bij Anytime Fitness Tegelen heb je keuze uit een ruim aanbod van verschillende diensten en je krijgt persoonlijke aandacht. Dit alles om je te helpen gezonder te worden”.

Deze middag is ons middels een activiteit inzicht gegeven in wat zij als sportschool te bieden hebben. Door de instructeurs werden de mogelijkheden van de diverse toestellen duidelijk en helder toegelicht. Verder  kregen we advies over de mogelijkheden met betrekking tot fysiotherapie en ergotherapie. Inbegrepen was een traktatie van een kopje koffie/thee met een overheerlijk stuk vlaai. Er werden nog wat vragen gesteld over de prijzen etc. En: beantwoord. Het was een interessante en leerzame middag.

 

Dinsdag 4 april 2023   Themamiddag  Driewielers

Met zo’n 40 geïnteresseerde bezoekers is uitgebreid het gesprek gevoerd over: 'wat als fietsen op een tweewieler niet meer gaat'.

Fietsen is niet voor iedereen (meer) een vanzelfsprekendheid. Onzekerheid of evenwichtsproblemen kunnen hierbij een rol spelen.  Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst 'Veilig & comfortabel blijven fietsen' werden we  door Huka, een expertise organisatie als het gaat om fietsen ná een tweewieler, op de hoogte gebracht van de mogelijkheden hiervan.

Er werd kennis gedeeld, praktische tips gegeven. De aanwezige leden kregen de mogelijkheid om na de presentatie nog met diverse soorten fietsen buiten kennis te maken. Ze te testen en te ervaren.

Het blijven fietsen biedt namelijk meerdere voordelen, zoals:

  • Je blijft langer vitaal en mobieler. Daardoor langer zelfstandiger.
  • Het verkleint gezondheidsrisico’s: de kans op aandoeningen als suikerziekte en obesitas. En: je voelt je veiliger.        

Tot slot kregen de bezoekers nog een aantal brochures mee, zodat thuis nog eens rustig alles kon worden bekeken.

 

Dinsdag 17 januari 2023   Themamiddag Funqtio

Het thema deze middag was: Doelgericht werken aan herstel. Hiervoor was een geriatrisch fysiotherapeut van Funqtio en een diëtiste van Bewust (W)eten gekomen. Niets is zo vervelend als een lichaam dat pijn doet of niet meewerkt. Maar je hoeft niet met lichamelijke klachten te blijven lopen, kregen we te horen. Er werd ons uitgelegd dat bij het ouder worden bewegen heel belangrijk is. De veroudering begint al (ja!) vanaf je 30ste. Na het 70e jaar gaat het verlies aan spiermassa/spierkracht sneller, zodat bewegen ook steeds moeilijker wordt. Juist voor ouderen (55+) is het belangrijk om dat wel te blijven doen. Bij een behandeling kan gericht gewerkt worden aan:

  • verbeteren of behouden van conditie, mobiliteit en spierkracht
  • verminderen evenwichtsproblemen en verbeteren balans
  • meer zelfstandigheid bij dagelijkse handelingen
  • voorkomen van vallen
  • oefenen van dagelijkse activiteiten, zoals opstaan uit een stoel

Door de diëtiste werd uitgelegd waarom gezond eten belangrijk is: voor het in standhouden/verhogen van de spiermassa/spierkracht. Goede voeding (de schijf van 5) werkt ondersteunend bij het bovenstaande. Denk hierbij aan voldoende eiwit, groenten (mineralen), maar ook aan het genoeg binnenkrijgen van vit. D in combinatie van calcium. Zo belangrijk voor de aanmaak/het stevig houden van de botten. We kregen een folder mee, waarin aangegeven wordt wat de dagelijkse basishoeveelheden zijn voor een 70+, gebaseerd op deze schijf van 5. Na de pauze, met koffie/thee met wat lekkers, werd er nog een kleine quiz gehouden over de inhoud van deze middag. Op deze middag waren er 36 KBO-leden aanwezig in D'n Ingelbewaarder, die deze interessante en leerzame middag bijwoonden.

 

Dinsdag 01-11-2022   Themamiddag  Ergotherapie.

Op deze middag waren er weer 48 KBO-leden aanwezig in d’n Ingelbewaarder om deze interessante en leerzame middag bij te wonen. Stan Collaris van Health en Sports legde uit wat ergotherapie is. Ergotherapie helpt  bij het zelfstandig blijven uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Ook kwam ter sprake de veiligheid in de woning, hulpmiddelen in de huishouding  enz. In de pauze was er natuurlijk koffie/thee met vlaai. Na de pauze werden nog enkele hulpmiddelen gedemonstreerd.

 

Dinsdag 05-09-2022    Themamiddag Brandveiligheid in om het huis

Op deze dinsdagmiddag werd in D’n Ingelbewaarder een themamiddag gehouden over de brandweer. De voorzitter verwelkomde de 3 leden van de Brandweer die deze middag verzorgden en 35 aanwezige KBO-leden. Hij wees erop dat we deze middag in “de zevende hemel” (naam van de zaal) zaten. De volgende zaken kwamen aan de orde, vroegtijdig signaleren ( o.a  rookmelder v.a. 1 juli verplicht), wat te doen bij brand, het voorkomen van brand. Aan de hand van een powerpoint- presentatie werd e.e.a. toegelicht, de vragen die gesteld werden konden via een stemapparaat beantwoord worden, het bleek dat de meeste aanwezigen de antwoorden goed hadden. Na de pauze met natuurlijk koffie/thee en vlaai werd de middag voortgezet,  met o.a plaatsingsadvies van rookmelders en koolmonoxidemelders. Wat te doen bij brand en enkele adviezen om de woning brandveilig te maken. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen. De aanwezigen vonden het een zeer leerzame en interessante middag. Tot slot werd aan de dame en heren van de Brandweer een kleine attentie overhandigd. De voorzitter wees daarna op de inloopmiddagen die 13 september alhier van start gaan en de volgende activiteiten in september en begin oktober.

 

Dinsdag 5 april  Themamiddag testament en erfrecht.

Door de enorme opkomst de vorige keer viel het aantal KBO leden dit keer iets tegen. De geringe deelname kwam doordat deze thema's al eens eerder in 2019 waren behandeld. Deze middag werd ook dit keer weer verzorgd door Raadzaam Advies. Ter sprake kwamen testament en levenstestament. E.e.a. werd door de heren Bram en Max Brauer allemaal duidelijk uitgelegd. Ook werden door de aanwezigen veel vragen gesteld.

In de pauze waarin de voorzitter nog meedeelde wat er de volgende maand wordt georganiseerd n.l moederdagviering en de reis naar Kevelaer, was er natuurlijk koffie, thee en vlaai. Na het dankwoord van de voorzitter, namens de aanwezigen, werd deze interessante middag afgesloten.

 

 

Dinsdag 2 november 2021

Er waren 42 KBO-ers aanwezig op deze themamiddag. Als eerste kwam de Algemene Hulpdienst Tegelen Steyl Belfeld (AHD) aan het woord. Henk Brauer en Mien Bongaerts legden uit wat de AHD voor ons kan betekenen. Hierna werd een korte presentatie gegeven door Raadzaam Advies over testament en erfrecht. Aansluitend meer informatie over de Groene Kruis leden organisatie met daaraan gekoppeld Medipoint zorghulpmiddelen.

Na de pauze met koffie/thee en vlaai werd door het Groene Kruis verder gegaan met uitleg over Medipoint. Door Medipoint waren verschillende zorghulpmiddelen tentoongesteld. O.a. rollators, loopfiets, driewieler scootmobiel en verder nog wat kleinere hulpmiddelen. Er werden veel vragen gesteld en beantwoord. Het was weer een interessante en leerzame middag.

 

Dinsdag  7 september 2021 

Themamiddag:  Fysio-Team Tegelen.

Deze middag werd verzorgd door 2 zeer enthousiaste dames van Fysio Team, Tegelen. Er werd ons uitgelegd dat bij het ouder worden bewegen zeer belangrijk is. Na het 70e jaar verliest het lichaam spiermassa zodat bewegen ook steeds moeilijker wordt. Er werd ook een en ander uitgelegd over gezond eten, gezond bewegen enz. Na de pauze met koffie/thee en vlaai werden er verschillende oefeningen gedaan, de hele zaal was in beweging. Oefeningen werden gedaan aan de hand van “de beweegposter” deze poster werd aan het eind van de middag aan iedereen uitgedeeld zodat ook thuis geoefend kan worden. Ook werd er nog een kleine quiz gehouden over de inhoud van deze middag. Winnaar was Lilian Manders die had dus heel goed opgelet. Deze zeer interessante middag werd bijgewoond door 37 KBO-ers.

 

Dinsdag 8 september 2020

3e  Themamiddag:   Themamiddag Stadspas Venlo

Deze themamiddag had als onderwerp “Stadspas Venlo” en e.e.a. werd toegelicht door Mevr. Dinie Vogels van de Gemeente Venlo.  Zij gaf uitleg over regelingen voor volwassenen met een laag inkomen:

Stadspas Venlo

Collectieve ziektekostenverzekering

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Regeling duurzame gebruiksgoederen

Bijzondere bijstand 

Schuldhulpverlening

Ook werd uitgelegd hoe en waar de stadspas te gebruiken. Er werden ook vragen gesteld door de aanwezigen. Hierna was er pauze met koffie/thee en vlaai. De voorzitter gaf nog uitgebreid uitleg over onze website kbo-tegelen.nl. daarna kon men nog gezellig blijven kletsen met eventueel een drankje.

Deze middag werd bijgewoond door 35 K.B.O. leden.

T.J.

Foto's

 

Dinsdag 28 juli 2020

2e  Themamiddag:   Positieve Gezondheid

Ook deze middag was er in verband met de corona voorschriften een limiet van 40 aanwezigen. Dit zal voorlopig zo wel blijven. Deze middag werd verzorgd door Lisette Dickhof-Evers. Het thema van deze lezing was:

Positieve Gezondheid gaat over hoe je veerkrachtig en betekenisvol kunt leven. Het begrip gezondheid bestrijkt immers een veel breder gebied dan alleen maar je lichamelijk functioneren. Positieve Gezondheid gaat dus niet uit van ziekte en hetgeen niet goed gaat, maar vertrekt vanuit hetgeen er wél goed gaat. Positieve Gezondheid kijkt naar het lichamelijk, psychisch en spiritueel functioneren, als ook naar de kwaliteit.

T.J.

 

Dinsdag 21 januari 2020

1e  Themamiddag:   Uw apotheker

Deze middag stond in het teken van “Uw apotheker in 2020”. De heer Bart  Maris van apotheek De Esdoorn gaf duidelijk uitleg hoe een en ander te werk gaat bij de apotheek. Hij behandelde onder andere recepten afgegeven door huisarts of specialist, herhaalrecepten, hoe recepten afgeleverd worden, de werking van de medicijnkluis, het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage.

Ook wordt gecontroleerd of de medicijnen die men voorgeschreven krijgt elkaar niet tegenwerken of versterken. In de pauze met koffie/thee en vlaai kon men schriftelijk vragen stellen, hiervan werd goed gebruik gemaakt. Na de pauze werden de schriftelijke vragen door de apotheker beantwoordt. Er waren een tiental briefjes met verschillende vragen ingeleverd. De aanwezige K.B.O.-ers hebben weer een leerzame middag beleefd.

T.J.

 

 

Dinsdag 12  november 2019 

4e Themamiddag:  Alzheimer

Mevr. Lisette Dickhof-Evers, gaf deze middag duidelijk uitleg over de ziekte van  Alzheimer en andere vormen van dementie. Aandacht werd besteed aan het verloop van de ziekte voor de patiënt, maar ook hoe de familie, de mantelzorger en de omgeving hiermee kan omgaan.

Het was een interessante middag waarin Lisette ook uit eigen ervaring sprak. Er waren 60 KBO-ers aanwezig. Lisette is Ketenregisseur Hulp bij Dementie Regio Noord-Limburg.

T.J.

Foto's

 

Dinsdag 10 september 2019

3e Themamiddag: Livade diëtistenpraktijk

Deze middag werd verzorgd door Lienke van Deuzen en Lisa van den Berg van Livade diëtistenpraktijk.

 

Ze gaven uitleg over gezond eten. Of het nu ging om overgewicht, ondergewicht, of medisch gerelateerde klachten (hoog cholestorol, afwijkende bloeddruk etc.) Voeding is de beste medicijn om fit en gezond te zijn en te blijven. Deze middag werd door 45 K.B.O.-leden bijgewoond.

T.J.

Foto's

Dinsdag 9 april 2019

2e Themamiddag:  Hypotheekmogelijkheden, Testament en erfrecht

Op deze middag werd door VeTeBe enige uitleg gegeven over hypotheekmogelijkheden op latere leeftijd, het verkopen van een huis en de mogelijkheden die er bestaan met de overwaarde in de eigen woning.

Dhr. Brauer van Raadzaam Advies geeft na de pauze met natuurlijk koffie/thee en vlaai, een vervolg op de lezing van de vorige keer over de noodzaak van een actueel testament en levenstestament. Met het opstellen van een testament weet men vooraf al precies waar men aan toe is. Ook werden er vragen gesteld door de aanwezigen. Deze alweer interessante middag werd bijgewoond door 35 aanwezigen ook waren er een zevental K.B.O.-leden van Steyl aanwezig.

T.J.

Foto's

Dinsdag  22  januari 2019

1e Themamiddag:  Testament en erfrecht

Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van een nalatenschap wanneer iemand overlijdt. Het merendeel van  vijftigplussers denkt dat de afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is minder waar. Door diverse wetswijzigingen is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu eigenlijk wettelijk geregeld is. Max Brauer van Raadzaam advies uit Belfeld gaf deze middag een zeer interessante lezing over de noodzaak van een  actueel testament en levenstestament. Er waren veel belangstellenden (85) aanwezig. Tevens kon men via een formulier ook geheel vrijblijvend een afspraak maken.  

T.J.