Back to Top
 
 
 

THEMAMIDDAGEN

 

Dinsdag 5 april  Themamiddag testament en erfrecht.

Door de enorme opkomst de vorige keer viel het aantal KBO leden dit keer iets tegen. De geringe deelname kwam doordat deze thema's al eens eerder in 2019 waren behandeld. Deze middag werd ook dit keer weer verzorgd door Raadzaam Advies. Ter sprake kwamen testament en levenstestament. E.e.a. werd door de heren Bram en Max Brauer allemaal duidelijk uitgelegd. Ook werden door de aanwezigen veel vragen gesteld.

In de pauze waarin de voorzitter nog meedeelde wat er de volgende maand wordt georganiseerd n.l moederdagviering en de reis naar Kevelaer, was er natuurlijk koffie, thee en vlaai. Na het dankwoord van de voorzitter, namens de aanwezigen, werd deze interessante middag afgesloten.

 

 

Dinsdag 2 november 2021

Er waren 42 KBO-ers aanwezig op deze themamiddag. Als eerste kwam de Algemene Hulpdienst Tegelen Steyl Belfeld (AHD) aan het woord. Henk Brauer en Mien Bongaerts legden uit wat de AHD voor ons kan betekenen. Hierna werd een korte presentatie gegeven door Raadzaam Advies over testament en erfrecht. Aansluitend meer informatie over de Groene Kruis leden organisatie met daaraan gekoppeld Medipoint zorghulpmiddelen.

Na de pauze met koffie/thee en vlaai werd door het Groene Kruis verder gegaan met uitleg over Medipoint. Door Medipoint waren verschillende zorghulpmiddelen tentoongesteld. O.a. rollators, loopfiets, driewieler scootmobiel en verder nog wat kleinere hulpmiddelen. Er werden veel vragen gesteld en beantwoord. Het was weer een interessante en leerzame middag.

 

Dinsdag  7 september 2021 

Themamiddag:  Fysio-Team Tegelen.

Deze middag werd verzorgd door 2 zeer enthousiaste dames van Fysio Team, Tegelen. Er werd ons uitgelegd dat bij het ouder worden bewegen zeer belangrijk is. Na het 70e jaar verliest het lichaam spiermassa zodat bewegen ook steeds moeilijker wordt. Er werd ook een en ander uitgelegd over gezond eten, gezond bewegen enz. Na de pauze met koffie/thee en vlaai werden er verschillende oefeningen gedaan, de hele zaal was in beweging. Oefeningen werden gedaan aan de hand van “de beweegposter” deze poster werd aan het eind van de middag aan iedereen uitgedeeld zodat ook thuis geoefend kan worden. Ook werd er nog een kleine quiz gehouden over de inhoud van deze middag. Winnaar was Lilian Manders die had dus heel goed opgelet. Deze zeer interessante middag werd bijgewoond door 37 KBO-ers.

 

Dinsdag 8 september 2020

3e  Themamiddag:   Themamiddag Stadspas Venlo

Deze themamiddag had als onderwerp “Stadspas Venlo” en e.e.a. werd toegelicht door Mevr. Dinie Vogels van de Gemeente Venlo.  Zij gaf uitleg over regelingen voor volwassenen met een laag inkomen:

Stadspas Venlo

Collectieve ziektekostenverzekering

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Regeling duurzame gebruiksgoederen

Bijzondere bijstand 

Schuldhulpverlening

Ook werd uitgelegd hoe en waar de stadspas te gebruiken. Er werden ook vragen gesteld door de aanwezigen. Hierna was er pauze met koffie/thee en vlaai. De voorzitter gaf nog uitgebreid uitleg over onze website kbo-tegelen.nl. daarna kon men nog gezellig blijven kletsen met eventueel een drankje.

Deze middag werd bijgewoond door 35 K.B.O. leden.

T.J.

Foto's

 

Dinsdag 28 juli 2020

2e  Themamiddag:   Positieve Gezondheid

Ook deze middag was er in verband met de corona voorschriften een limiet van 40 aanwezigen. Dit zal voorlopig zo wel blijven. Deze middag werd verzorgd door Lisette Dickhof-Evers. Het thema van deze lezing was:

Positieve Gezondheid gaat over hoe je veerkrachtig en betekenisvol kunt leven. Het begrip gezondheid bestrijkt immers een veel breder gebied dan alleen maar je lichamelijk functioneren. Positieve Gezondheid gaat dus niet uit van ziekte en hetgeen niet goed gaat, maar vertrekt vanuit hetgeen er wél goed gaat. Positieve Gezondheid kijkt naar het lichamelijk, psychisch en spiritueel functioneren, als ook naar de kwaliteit.

T.J.

 

Dinsdag 21 januari 2020

1e  Themamiddag:   Uw apotheker

Deze middag stond in het teken van “Uw apotheker in 2020”. De heer Bart  Maris van apotheek De Esdoorn gaf duidelijk uitleg hoe een en ander te werk gaat bij de apotheek. Hij behandelde onder andere recepten afgegeven door huisarts of specialist, herhaalrecepten, hoe recepten afgeleverd worden, de werking van de medicijnkluis, het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage.

Ook wordt gecontroleerd of de medicijnen die men voorgeschreven krijgt elkaar niet tegenwerken of versterken. In de pauze met koffie/thee en vlaai kon men schriftelijk vragen stellen, hiervan werd goed gebruik gemaakt. Na de pauze werden de schriftelijke vragen door de apotheker beantwoordt. Er waren een tiental briefjes met verschillende vragen ingeleverd. De aanwezige K.B.O.-ers hebben weer een leerzame middag beleefd.

T.J.

 

 

Dinsdag 12  november 2019 

4e Themamiddag:  Alzheimer

Mevr. Lisette Dickhof-Evers, gaf deze middag duidelijk uitleg over de ziekte van  Alzheimer en andere vormen van dementie. Aandacht werd besteed aan het verloop van de ziekte voor de patiënt, maar ook hoe de familie, de mantelzorger en de omgeving hiermee kan omgaan.

Het was een interessante middag waarin Lisette ook uit eigen ervaring sprak. Er waren 60 KBO-ers aanwezig. Lisette is Ketenregisseur Hulp bij Dementie Regio Noord-Limburg.

T.J.

Foto's

 

Dinsdag 10 september 2019

3e Themamiddag: Livade diëtistenpraktijk

Deze middag werd verzorgd door Lienke van Deuzen en Lisa van den Berg van Livade diëtistenpraktijk.

 

Ze gaven uitleg over gezond eten. Of het nu ging om overgewicht, ondergewicht, of medisch gerelateerde klachten (hoog cholestorol, afwijkende bloeddruk etc.) Voeding is de beste medicijn om fit en gezond te zijn en te blijven. Deze middag werd door 45 K.B.O.-leden bijgewoond.

T.J.

Foto's

Dinsdag 9 april 2019

2e Themamiddag:  Hypotheekmogelijkheden, Testament en erfrecht

Op deze middag werd door VeTeBe enige uitleg gegeven over hypotheekmogelijkheden op latere leeftijd, het verkopen van een huis en de mogelijkheden die er bestaan met de overwaarde in de eigen woning.

Dhr. Brauer van Raadzaam Advies geeft na de pauze met natuurlijk koffie/thee en vlaai, een vervolg op de lezing van de vorige keer over de noodzaak van een actueel testament en levenstestament. Met het opstellen van een testament weet men vooraf al precies waar men aan toe is. Ook werden er vragen gesteld door de aanwezigen. Deze alweer interessante middag werd bijgewoond door 35 aanwezigen ook waren er een zevental K.B.O.-leden van Steyl aanwezig.

T.J.

Foto's

Dinsdag  22  januari 2019

1e Themamiddag:  Testament en erfrecht

Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van een nalatenschap wanneer iemand overlijdt. Het merendeel van  vijftigplussers denkt dat de afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is minder waar. Door diverse wetswijzigingen is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu eigenlijk wettelijk geregeld is. Max Brauer van Raadzaam advies uit Belfeld gaf deze middag een zeer interessante lezing over de noodzaak van een  actueel testament en levenstestament. Er waren veel belangstellenden (85) aanwezig. Tevens kon men via een formulier ook geheel vrijblijvend een afspraak maken.  

T.J.