Back to Top
 
 
 

THEMAMIDDAGEN

Dinsdag 12  november 2019 

4e Themamiddag:  Alzheimer

Mevr. Lisette Dickhof-Evers, gaf deze middag duidelijk uitleg over de ziekte van  Alzheimer en andere vormen van dementie. Aandacht werd besteed aan het verloop van de ziekte voor de patiënt, maar ook hoe de familie, de mantelzorger en de omgeving hiermee kan omgaan.

Het was een interessante middag waarin Lisette ook uit eigen ervaring sprak. Er waren 60 KBO-ers aanwezig. Lisette is Ketenregisseur Hulp bij Dementie Regio Noord-Limburg.

T.J.

Foto's

 

Dinsdag 10 september 2019

3e Themamiddag: Livade diëtistenpraktijk

Deze middag werd verzorgd door Lienke van Deuzen en Lisa van den Berg van Livade diëtistenpraktijk.

 

Ze gaven uitleg over gezond eten. Of het nu ging om overgewicht, ondergewicht, of medisch gerelateerde klachten (hoog cholestorol, afwijkende bloeddruk etc.) Voeding is de beste medicijn om fit en gezond te zijn en te blijven. Deze middag werd door 45 K.B.O.-leden bijgewoond.

T.J.

Foto's

Dinsdag 9 april 2019

2e Themamiddag:  Hypotheekmogelijkheden, Testament en erfrecht

Op deze middag werd door VeTeBe enige uitleg gegeven over hypotheekmogelijkheden op latere leeftijd, het verkopen van een huis en de mogelijkheden die er bestaan met de overwaarde in de eigen woning.

Dhr. Brauer van Raadzaam Advies geeft na de pauze met natuurlijk koffie/thee en vlaai, een vervolg op de lezing van de vorige keer over de noodzaak van een actueel testament en levenstestament. Met het opstellen van een testament weet men vooraf al precies waar men aan toe is. Ook werden er vragen gesteld door de aanwezigen. Deze alweer interessante middag werd bijgewoond door 35 aanwezigen ook waren er een zevental K.B.O.-leden van Steyl aanwezig.

T.J.

Foto's

Dinsdag  22  januari 2019

1e Themamiddag:  Testament en erfrecht

Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van een nalatenschap wanneer iemand overlijdt. Het merendeel van  vijftigplussers denkt dat de afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is minder waar. Door diverse wetswijzigingen is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu eigenlijk wettelijk geregeld is. Max Brauer van Raadzaam advies uit Belfeld gaf deze middag een zeer interessante lezing over de noodzaak van een  actueel testament en levenstestament. Er waren veel belangstellenden (85) aanwezig. Tevens kon men via een formulier ook geheel vrijblijvend een afspraak maken.  

T.J.

Dinsdag  13   november  2018 

Themamiddag: Valpreventie

Vanmiddag komt Bep Holla vertellen,
Hoe je kunt voorkomen om een ziekenauto te bellen!!
Want vallen kan doen: heel erg zeer,
Misschien hebt u het al mee gemaakt, een keer!!
Dus heb ik heel goed geluisterd en opgelet,
Want ik val liever niet, ik houd meer van pret!!
Ik moest wel regelmatig open zetten: mijn oor,
Want waar ik mij wel erg aan stoor:
Dat er toch weer diverse mensen zijn,
En dat doet anderen aanwezigen en ook mij toch wel pijn,
Die het niet kunnen laten, 
tussendoor steeds te praten,
Dat zorgt voor ergernis en ongemak,
En ik kom juist, en ik niet alleen, om te voorkomen een flinke smak!!
Dus s.v.p. niet meer zoveel praten,
Dan kan eenieder aan het einde, de zaal tevreden verlaten!!
Tot slot, ik heb toch wel weer wat geleerd,
En dat is natuurlijk niet verkeerd!!
Hebt u misschien toch nog wat zorgen,
Ga dan eens naar Panningen, naar het Huis van Morgen!!
Daar kunt u heel veel zaken bekijken,
Die uw geest zeer zullen verrijken,
En u kunnen helpen op de juiste weg:
Dat u komt te vallen door: domme pech!!
Hermke

Dinsdag  11  september 2018 

Themamiddag: Gezond en lekker, speciaal voor U!

Soms moet je eens iets anders proberen,
Waarvan je dan, hopelijk, ook wat kunt leren!
Daarom hebben we iets lekkers bedacht wat heden leeft,
En een goede bakker en slager ons ook geeft!
Voeding, ruime keuze: gezond en lekker,
Dat ook nog komt van een Tegelse slager en bekker!
Met uitleg hoe een en ander te gebruiken,
Maar ook lekkers om te proeven en aan te ruiken!
Daar dachten wij, moest toch wel animo voor zijn,
En jawel, de aanmeldingen stroomden binnen, heel fijn!,
Ruim tachtig leden kwamen, een record, hoera, hoera,
Fijn voor slager Paul en bakker Chris en Petra!
Zij hebben zich deze middag opperbest getoond!
En de vele leden voor hun komst beloond!!
Velen gebruikten de tijd voor hun vragen,
En hadden geen reden tot klagen!
Tussendoor werden nog enkele bonnen van de ondernemers verloot,
Die goed waren voor gratis vlees of brood!!
Als K.B.O. hebben wij weer wat geleerd,
Om zo een middag te organiseren is niet verkeerd!!
De op- en aanmerkingen, veelal positief,
Nemen wij dan ook heel gaarne voor lief!!
Het was fijn, er bij te zijn,
Een volgende keer iets anders en met wijn??
Hermke

Dinsdag 17 april 2018 

Themamiddag: Podotherapie.

Als je last krijgt of al hebt, dan zul je wel moeten,
Naar de podotherapeut, met je pijnlijke voeten!!
Dat hadden tientallen leden ook gedacht,
En zodoende een bezoek hier naar toe gebracht!
Om te luisteren en te kijken,
Of zij deze middag hun geest konden verrijken!
Nou, dat hebben ze geweten, 
Je zou er bijna van zijn gaan zweten!
  Bijna overal werd bij stil gestaan,
  Met duidelijke uitleg, werd duidelijk wat er kon worden gedaan,
  En of het nou ging over voet / teen / rug / heup of knieklachten,
  Duidelijk werd dat je niet te lang moet wachten!
  Ook zeer vele hulpmiddelen kwamen terzake,
  Die je kwaal of pijn dragelijker kunnen maken!
  Tevreden zijn onze leden naar huis teruggekeerd,
  Met de wetenschap: we hebben vanmiddag veel geleerd!
  Nu maar hopen dat je zonder pijn verder kunt lopen,
  En dat je geen kaartje voor de podo hoeft te kopen!
En als dat dan toch niet mocht lukken,
Ga dan direct op weg: dat scheelt dan misschien een paar krukken!!
Hermke

Er waren 44 aanwezigen.

Foto's

 

Dinsdag 23 januari 2018

Verslag door echtpaar Boonhof uit Tegelen van hun: Voettocht naar Santiago de Compostella 2017.

Voor een uitgebreid en nieuwsgierig gehoor,
Brachten zij hun verhaal, van oor tot oor!
Voorzien, vol van woord en gebaar,
Stonden er ook nog vele mooie foto's klaar!
Vertrokken aan de rand van de Pyreneeën
Gingen zij op weg, ongeveer 800 km. Met z'n tweeën! 
De rugzakken vol, maar licht ingepakt, 
Zijn ze naar Spanje afgezakt!
Zondag 7 mei stonden ze aan het begin,
Fit, vol goed moed en vol zin!
Om de zware tocht tot een succes te maken,
Moeten zij gaan: volle bak en niet verzaken!
Door diepe dalen en over bergen erg hoog,
Ja, het was een enerverend betoog!
Want het was zonneklaar,
Dit was geen tocht zonder gevaar!
Door weer en wind,
Goed of kwaad gezind,
Er was geen weg terug, geen andere keus,
Dus, doorgaan op geloof en kracht, was hun leus!
Het ontmoeten van mensen uit landen: allerlei,
Dan maakte hen erg blij!
Vele dingen leren, te begrijpen, van mensen hen onbekend,
Daar wordt je eigen leven en kennis door verwend!
Deze tocht heeft hen veel gebracht,
Van natuur, zo puur, zo prachtig,
Mensen, kerken, gebouwen, oh allemachtig!
49 dagen lang, op weg naar één doel,
En dat dat te bereiken, geeft een geweldig gevoel!
Ik weet zeker, de aanwezige K.B.O.-leden,
Gaan naar huis vol gevoelens, en zeer tevreden!
Els en Ton: bedankt voor jullie verhaal,
Jullie belevenissen, al wat wij met jullie mochten delen,
Wij zullen het doorvertellen, ja aan nog heel velen!
Hermke.

Foto's

Dinsdag 12 september 2017

Veilig verkeer Nederland presenteerde een programma dat bestond o.a. uit een interactieve quiz met vragen en verkeerssituaties. Met veel aandacht voor het gebruik van de E-Bike en fietsgedrag in het algemeen. Ook afleiding in het verkeer kwamen aan bod, zoals telefoons, reclame en gesprekken. Iedereen kent daar wel voorbeelden van. Alle deelnemers worden daarnaast uitgenodigd verkeersknelpunten in hun omgeving te bespreken.

Kortom een interessante, nuttige en gezellige middag waarbij de veranderingen in het verkeer werden bespreken en te leren hoe daar mee om te gaan. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat senioren de dames en de heren in het verkeer blijven!

Foto's

 

Dinsdag 4 april 2017

Op deze middag werd door wethouder Vera Tax en haar ondersteuner via een power-point-presentatie duidelijk uitleg gegeven over het Seniorenpakket, Het was een interessante middag ook werden er verschillende vragen gesteld door de aanwezigen. Er waren 65 aanwezigen waaronder 10 personen van buiten onze afdeling.

Foto's

 

Dinsdag  24 januari 2017

Er waren 53 KBO-leden aanwezig waaronder 9 leden van KBO St.Rochus, Steyl. De 2 dames van Funqtio verzorgden deze middag. Allereerst werd door Henriette uitgelegd wat geriatrische fysiotherapie behelst.

Ook werden er een zevental oefeningen behandeld welke men thuis gemakkelijk kan doen. Er werd enthousiast meegedaan. Na de pauze met natuurlijk koffie/thee en vlaai werd de middag voortgezet, Sandra legde een en ander uit over acupunctuur.

Het was weer een leerzame middag.

Foto's: 

Dinsdag 4 oktober 2016

Themamiddag "Een waardig levenseinde"  De kwaliteit van leven is vaak onderwerp van gesprekken. Niet direct iets waar men graag over praat, maar moeten mensen ten koste van alles in leven worden gehouden of mag een mens zelf beslissen over zijn levenseinde.

Vragen die toch veelvuldig gesteld worden. De kans is groot dat wij hier zelf ook mee geconfronteerd worden. Moet een arts eindeloos doorbehandelen, of mag hij bege-leiden naar een waardig levenseinde. En zo ja op welke manier kan dit dan gebeu-ren? Een gevoelig onderwerp met veel kanten: medische, ethische, religieuze, en zeker niet gemakkelijk bespreekbaar.

Om op deze vragen een duidelijk antwoord te krijgen hebben wij de heer René Smeets uit Venlo uitgenodigd voor een duidelijke uiteenzetting over dit onderwerp. René Smeets was vele jaren werkzaam als geriatrisch arts, en is momenteel nog actief als SCEN-arts. Dit is een arts die een second opinion doet bij een euthanasie-aanvraag van een patiënt bij de huisarts, en die moet nagaan of alle wettelijke regels in acht zijn genomen.

Deze middag werd bijgewoond door 60 KBO-ers.

Foto's