Back to Top
 
 
 

LID   WORDEN

 

Onze K.B.O. afdeling bestaat sinds 1954 en is een actieve organisatie voor jongere en oudere senioren van deze tijd. Talloze activiteiten het hele jaar door zorgen ervoor dat u zich snel thuis zult voelen bij de K.B.O. St. Martinus / St. Joseph.

 

Wij geven de ouderen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Ieder jaar wordt er een jaarprogramma opgesteld met voor iedere maand enkele activiteiten voor de leden. Programmapunten zijn o.a.

 

       Nieuwjaarsviering

       Vastelaoves Treffe

       Marcienne Modeshow

       Paasviering

       Jaarvergadering

       Moederdagviering

       Dagreizen

    Muziekmiddag

    Huifkartocht

    Herfstkienen

    St. Nicolaasviering

    Kerstviering

    Themamiddagen

    Koersbal

 

 

Een groot aantal van deze activiteiten vinden plaats op dinsdagmiddag in ’t Zaelke op de Ariënstraat. Verder organiseren we in de Haandert iedere 1e en 3e donderdag van de maand van 13.30 – 15.30 uur een koersbal middag. Komt u vooral een keertje kijken en meedoen, u bent van harte welkom!

 

Nadere informatie over onze activiteiten staat uitvoering vermeld onder PROGRAMMA  2019

 

Als lid van de K.B.O. ontvangt U ook maandelijks het KBO-PCOB Magazine, waarin veel interessante informatie wordt gegeven over zaken die ouderen aangaan en waarin U de activiteiten van de K.B.O. kunt volgen.

En wat kost dit alles?

 

Bij de afdeling Tegelen St. Martinus / St. Joseph betaald U als lid € 25,00 voor het kalenderjaar 2019. Bij een tussentijdse aanmelding wordt een aangepast tarief berekend.

 

Het komt ook voor dat introducés of belangstellenden deel willen nemen aan bepaalde activiteiten. Afhankelijk van de activiteit is dit mogelijk. Deelnemers, die geen lid zijn van onze K.B.O. betalen in dat geval een hogere bijdrage. Bij publicatie van de activiteit wordt vermeld of deze bestemd is voor eigen leden, dan wel onder welke condities niet leden van onze afdeling / overige leden ook welkom zijn.

 

Bent u ouder als 50 jaar en wilt U meer willen weten over de KBO St. Martinus / St. Joseph dan kunt u contact opnemen met onze secretaris:

Ans Verbeten - Wilderbeekstraat 44 -  Tel.nr.: 077 - 373 52 66      Email:  secr.kbo.tegelen@gmail.com

Wilt u graag lid worden van de K.B.O. St. Martinus / St. Joseph dan kunt u bijgaand aanmeldingsformulier invullen en versturen.