Back to Top
 
 
 

                          NIEUWS  VAN  DE  AFDELING

              Nieuwjaarsborrel 2020

 

Samen met onze leden willen wij het nieuwe jaar inluiden met een nieuwjaarsborrel en een nieuwjaarsconcert, verzorgd door Shantygroep "De Maashave" in 't Zaelke en wel op:

                        ZONDAG  5  JANUARI  2020 van 14.00 - 17.00 uur  

Shantygroep  "De Maashave" is Limburgs eerste shantykoor bestaande uit ca. 35 leden, die als voornaamste doelstelling hebben: het met veel plezier zingen van Shanties en zeemansliederen, om daarmee het publiek veel gepekeld luisterplezier te geven. Shanties zijn matrozen werkliederen uit de tijd van de grote zeilscheepvaart.

 

      VERSCHIJNINGSDATA  KBO-PCOB MAGAZINE  2019

                                   30 Januari 

                                   27 Maart 

                                   29 Mei 

                                   28 Augustus

                                   30 Oktober

27 Februari 

01 Mei 

26 Juni 

25 September 

04 December

Mocht u geen magazine ontvangen hebben gelieve dan contact op te willen nemen met:

                                                   Theo Janssen Tel. nr.:  373 24 50

 

            VERSCHIJNINGSDATA  KBO-PCOB MAGAZINE  2020

                                   29 Januari 

                                   25 Maart 

                                   27 Mei 

                                   26 Augustus

                                   28 Oktober

04 Maart 

29 April 

24 Juni 

23 September 

25 November

Mocht u geen magazine ontvangen hebben gelieve dan contact op te willen nemen met:

                                                   Theo Janssen Tel. nr.:  373 24 50

             Vrijwillige  Ouderenadviseur (VOA)

Mijn naam is Carolijn Fijen. Voor ik hier kwam wonen, was ik woonachtig in Den Bosch en hielp daar, als vrijwilligster, mensen die met allerlei vragen in een wijkwinkel kwamen. Hier in Tegelen werd ik op de K.B.O. afdeling Martinus/Sint Joseph attent gemaakt. Na een cursus van de K.B.O. werd ik hier Vrijwillige Ouderenadviseur (VOA).  

Waarmee kan ik U eventueel van dienst zijn? U kunt denken aan vragen over huurtoeslag of een indicatiestelling zorg. Of hulp bij het vinden van de juiste financiële regeling, bijvoorbeeld het aanvragen van bijzondere bijstand.

Om wat concretere voorbeelden van vragen te geven:

  •   Wie helpt mij met het invullen van formulieren?
  •   Heb ik recht op Huurtoeslag of Zorgtoeslag? 
  •   Wat kan de Thuiszorg voor mij betekenen?
  •   Bij wie moet ik zijn voor kleine klusjes in huis? 
  •   Ook voor vragen omtrent pensioenen, AWBZ, bijstand kunt U bij mij terecht.
  •   Op verzoek kom ik bij u langs om duidelijkheid te krijgen over uw (hulp-) vraag. 
  •   Mijn hulp is gratis en onafhankelijk.

Aarzel niet. Met zijn tweeën weet je meer dan alleen. Heeft u hulp nodig of wilt u informatie of advies over een van bovenstaande onderwerpen?

Neem dan contact op met het secretariaat van de K.B.O. Martinus/Sint Joseph. Tel. nr.: 373 52 66.

Ook kunt U contact opnemen met het bureau van de K.B.O. Limburg.

Tel. nr.: 0475 – 381740. Email: info@kbolimburg.nl

U kunt mij natuurlijk ten allen tijde aanspreken tijdens een van de door de K.B.O. georganiseerde activiteiten

Graag tot ziens,

Carolijn

 

INFORMATIE  VAN  HET  BESTUUR

De besturen van de drie Tegelse K.B.O.'s hebben de afgelopen maanden met elkaar overlegd om te bekijken of het mogelijk is om gezamenlijk een grote activiteit te organiseren die voor één K.B.O. niet te bekostigen is.

Door dit gezamenlijk te doen, kunnen ook veel meer mensen/leden hieraan deelnemen, waardoor bepaalde ideeën wel betaalbaar zouden zijn.

Wij zijn, vanuit onze afdeling St. Martinus/St. Jozef, positief over dit initiatief maar pas bereid hier volgend jaar 2020, eventueel, organiserend aan deel te nemen.

Namens het bestuur

Gé Vervoort

Voorzitter                                                        

 

 

                Nieuwjaarsconcert  2019

 

LIMBURGSE  JAGERS

 

Het doet ons bijzonder veel genoegen u te kunnen mededelen dat het Reūnie orkest van de Limburgse Jagers op  ZONDAG  6  JANUARI  2019 van 14.00 - 17.00 uur een nieuwjaarsconcert voor ons zal verzorgen in partycentrum Zaelke.  

In 1950 werd het Regiment Limburgse Jagers geformeerd. Aan het regiment werd  een muziek-afdeling toegevoegd. Deze bestond naast een compleet orkest, uit een Fanfare- en een Tamboercorps, die zowel zelfstandig alsook samen ontelbare optredens in binnen- en buitenland verzorgden.

Het orkest was van 1950 tot 1968 gestationeerd in Venlo. Door bezuinigingen van het Ministerie van Defensie werd het orkest opgeheven. Delen van het regiment werden geplaatst in Seedorf in Noord-Duitsland.

Op 25 januari 1992 werd het Reūnie-Orkest Limburgse Jagers opgericht. Een orkest dat de tradities en goede naam van het Leger-Fanfarekorps in ere zou houden. Het uit ca. 50 leden bestaande korps wil graag de traditie en de sound van het door de Limburgse bevolking zeer gewaardeerde korps der Limburgse Jagers voortzetten en hoopt dat nog vele jaren te mogen doen.

Wij hopen u dan ook in grote getale te mogen begroeten en dat we met dit nieuwjaarsconcert, samen met u, een prachtige start van het nieuwe jaar mogen beleven.

 

JUBILEUMUITGAVE

                 Boek  Reünie-Orkest  Limburgse  Jagers

 

Dit jubileumboek, dat 428 pagina's bevat, beschrijft de geschiedenis van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers vanaf de oprichting in 1992 tot en met 2017. Het korps zou niet hebben bestaan zonder het Fanfarekorps   Limburgse Jagers dat in 1951 is opgericht en in 1995 werd opgeheven. Daarom komen in de voorgeschiedenis   ook alle lichtingen van het Fanfareorkest aan de orde. Uit oud-leden van het Fanfareorkest Limburgse Jagers is   het R.O.L.J. voort gekomen en in dit boek herleeft de geschiedenis van beide korpsen aan de hand van meer dan  duizend unieke foto's, verslagen, en verhalen. De nadruk ligt uiteraard wel op de activiteiten van het reünie-orkest, als onmisbaar onderdeel in de muzikale geschiedenis van de Provincie Limburg.

 Bij afhalen bij een van de leden van het korps kost dit boek € 14,95. Bij verzending per post: per boek € 14,95   plus  € 7,95 verzendkosten. Totaal € 22,90. 

Betaling op bankrekening nummer NL 27 RABO 0121 8176 01 onder vermelding van naam en: het jubileumboek.

Voor meer informatie over het jubileumboek kunt u een mail sturen met naam naar: redactie.rolj@gmail.com  U ontvangt hierna zo snel mogelijk bericht.