Back to Top
 
 
 

OVERIGE   ACTIVITEITEN

Dinsdag 27 juli 2021  Quizmiddag

Het was weer gezellig in ’t Zaelke, het bestuur had deze middag een quizmiddag georganiseerd. Er waren 40 leden en 3 introducees op af gekomen. Carolijn had een quiz samengesteld met 25 vragen die betrekking hadden op Nederland. Het waren best moeilijke vragen, waarbij soms gegokt moest worden. Bij de pauze met koffie/thee werden de antwoordlijstjes ingeleverd, deze werden gecontroleerd door Carolijn en Theo, de uitslag wees uit dat er 2 tafels gelijk geeindigd waren, dus dezen kregen nog een shoot-out vraag te beantwoorden. Uiteindelijk werd tafel 7 de winnaar. Na de pauze werden de antwoorden op de vragen nog behandeld, waarna de finale gespeeld werd met de 3 van tafel 7. De uiteindelijke winnaar werd mevr. Feijen. Tot slot werden de aanwezigen nog getrakteerd op frites met knak.

Foto's

 

Dinsdag 22 juni 2021 High Tea 
We mogen weer, dinsdag heeft onze KBO afdeling weer een activiteit georganiseerd. Het plan was om op deze middag een muziekmiddag te houden maar dat was helaas nog niet mogelijk. Daarvoor in de plaats werd een High Tea gehouden in ’t Zaelke. Er waren 56 KBO-leden aanwezig inclusief het voltallige bestuur. De zaal was feestelijk aangekleed met ballonnen en een slinger met de tekst “Wat leuk det ge d’r wer ziet”. Na het welkomstwoord van de voorzitter konden de aanwezigen weer eens lekker bijkletsen. Door het personeel van ’t Zaelke werd ons enkele zoete hapjes geserveerd. Na de pauze waarin de voorzitter de activiteiten van juli en augustus aankondigde kregen we nog een paar hartige hapjes. Tot slot kregen de aanwezigen nog een rode roos aangeboden met  een kaartje  “Hartelijk welkom - en - we hebben jullie gemist". De aanwezigen waren zeer opgetogen dat ze weer eens bij elkaar waren.

 

December 2020

Vanaf maart zijn er maar een beperkt aantal activiteiten georganiseerd kunnen worden i.v.m. de Corona pandemie. Aan de activiteiten die we toch nog hebben kunnen organiseren waren maar een beperkt aantal aanwezigen toegestaan eerst 40 later 30. We hebben dit jaar helaas veel activiteiten moeten missen. Tussen Sinterklaas en Kerstmis hebben alle leden nog een cadeautje ontvangen om de teleurstelling van dit jaar iets te verzachten. We hopen dat we in 2021 het programma wel kunnen afwerken al ziet het er nog niet naar uit voorlopig. We hopen op betere tijden.

 

Dinsdag 13 oktober 2020   Quizmiddag

Door de coronamaatregelen was het bestuur genoodzaakt om weer eens wat nieuws te proberen. Dit werd dus een Quizmiddag. Er waren in de 1e ronde 24 vragen te beantwoorden. Het waren allemaal vragen die betrekking hadden op Tegelen. Voor velen niet gemakkelijk. De uitslag werd bepaald per tafel van 4 personen en de tafel met de meeste punten kwam in de finale. Na de pauze met een kopje koffie/thee werd de quiz voortgezet met de finale. De finalisten kregen alle 4 een prijs en de winnaar van de finale natuurlijk de hoofdprijs. Hierna kon iedereen nog genieten van frites met knak. Deze middag was ook weer zeer gezellig en voor herhaling vatbaar met dank aan de organiserende bestuursleden.

T.J

Foto's

 

Maandag 5 oktober 2020   1ste Inloopmiddag

Er waren deze middag 17 K.B.O.-leden aanwezig. Er werd fanatiek gekoersbald, gekaart en gesjoeld. De aanwezigen vonden het een heel goed idee van het bestuur om zulke inloopmiddagen te houden.

Ze hebben zich dan ook heel goed geamuseerd. Over 14 dagen weer.

T.J.

 

Dinsdag 25 augustus 2020  Muziek bij de koffie

Deze middag waren 32 K.B.O.-leden aanwezig in ’t Zaelke om te genieten van gezellige muziek door Stef Kupers. De bühne was veranderd in een huiskamer met open haard en schemerlampen. Dit kwam de gezelligheid natuurlijk ten goede. Het eerste nummer was natuurlijk “Os K.B.O.-lied”. Verder werd er muziek gespeeld uit verschillende windstreken;Tegels, Limburgs, Duits en ook enkele Hollandse liedjes. In de pauze was er natuurlijk koffie/thee met cake met als extraatje aardbeien met chocolade geglazuurd. Na de pauze werd door de voorzitter  medegedeeld wat de volgende activiteiten zullen zijn. Zoals de themamiddag over de Stadspas Venlo op 8 september en de uitgestelde Barbecue op 22 september.

Onder de deelnemers waren ook het echtpaar van Keulen aanwezig die pas het 60-jarig huwelijk hadden gevierd. Ze werden door de aanwezigen met “Lang zullen ze leven” toegezongen. Stef ging toen verder met zijn muzikaal programma. Het was toch weer een gezellige middag.

T.J

Foto's

Dinsdag 7 juli  2020  Kienmiddag.

Na een lock-down van 3 maanden zijn we weer voorzichtig gestart met een middagje kienen. Er waren 34 aanmeldingen. Er was een limiet gesteld van 40 deelnemers i.v.m. Corona. Met de bestuursleden erbij en 2 afmeldingen wegens ziekte waren er 38 leden aanwezig. De dames van het bestuur hadden weer voor prachtige prijzen gezorgd. Er werden eerst 4 rondes gekiend. In de pauze was er weer koffie/thee met een lekkere bienestich. Ook werd in de pauze ons eerste clublied gelanceerd.  “Os K.B.O clublied”. Het applaus dat volgde betekent dat het heel goed in de smaak viel bij de aanwezigen. Na deze pauze ging men verder met 4 rondes kienen en nog een verliezers ronde.

Bij het verlaten van de zaal werd er aan iedereen een roos met de tekst “Rozen verwelken scheepjes vergaan . Maar onze K.B.O. blijft voor U bestaan” , overhandigd door de voorzitter Gé en secretaris Theo. Al met al was het toch weer een zeer gezellige K.B.O.-middag.

T.J

 

Zondag 5  januari 2020  Nieuwjaarsviering.

De leden van onze afdeling waren op de eerste activiteit van het nieuwe jaar in partycentrum Zaelke bijeengekomen om elkaar  het  beste toe te wensen voor 2020. Traditiegetrouw begon deze bijeenkomst met een welkomstwoordje van de voorzitter waarin hij iedereen een gelukkig maar vooral  gezond 2020  toewenste. Tevens sprak hij de wens uit dat onze leden ook in 2020 aan het zeer gevarieerde aanbod van activiteiten zullen deelnemen. Na deze toespraak was het tijd voor zang en muziek.  Het programma werd opgeluisterd door een fantastisch nieuwjaarsconcert van de Shanty-groep De Maashave.

Het concert bestond uit 3 gedeeltes en er werd voor elk wat wils gespeeld. Iedereen was zeer enthousiast en amuseerde zich geweldig. In de eerste pauze werden de leden getrakteerd op koffie/thee met een heerlijke wafel. In de tweede pauze werden ze nog eens verwend met twee overheerlijke  super bitterballen.  Ook werd deze middag weer door mijnheer pastoor bezocht. Al met al een zeer geslaagd begin van het nieuwe jaar. Er waren 59 K.B.O.-ers aanwezig die weer een geweldige middag  beleefden.

T.J.

Foto's

 

Dinsdag 3 december 2019   Sint Nicolaasviering. 

Deze dinsdagmiddag was Partycentrum Zaelke geheel gevuld met 118 K.B.O.-ers. De dames van het bestuur hadden weer voor prachtige prijzen gezorgd, zodat er weer flink gekiend kon worden. Na het welkomstwoord door de voorzitter werden er 4 rondes gekiend. Op de tafels stond voor ieder lid een zakje met strooigoed en een chocolade letter.

 

In de pauze met koffie/thee en speculaas werd het bezoek van Sinterklaas aangekondigd vergezeld van 2 echte zwarte Pieten. Door de Pieten werd aan iedere aanwezige een “boekman” als surprise aangeboden. Sinterklaas had plaats genomen op de bühne. De penningmeester Theo werd bij hem geroepen, deze kreeg te horen wat hij in de 10 jaar van zijn bestuursfunctie(s) voor onze afdeling heeft betekend. Hij kreeg een pluim voor het goed op de centen passen. Daarvoor kreeg hij van de Sint een zak vol (chocolade) geld. Ook moest Theo nog een lied zingen, wat hij met veel tegenzin toch maar deed want zingen kan hij niet. Na het vertrek van de Sint en zijn zwarte Pieten werd er verder gekiend. Eerst 4 rondes waarna tot slot nog een verliezersronde. Het was een zeer geslaagde Sinterklaasviering.

T.J.

Foto's

 

Zondag 20 oktober 2019   Oktoberfeest

Om 14.00 uur werd het feest geopend door de voorzitter. De Holtmühler Bloaskapel zorgde met hun muziek voor de gezelligheid, er werd gedanst en "geschunkeld". Tijdens de eerste pauze kregen de aanwezigen een broodje met een lekkere Duitse worst aangeboden. Ook kreeg men een gratis consumptie.

Na deze pauze ging de kapel verder met hun repertoire. Dit bestond voornamelijk uit Egerländer, Böhmische en Tsjechische blaasmuziek. Ook het zangduo zorgde voor extra stemming. Na de tweede pauze waarin weer wat te drinken besteld kon worden werd de voorstelling  voortgezet. De 55 aanwezige K.B.O.-leden hebben zich ook deze middag weer reuze geamuseerd.

T.J

Foto's

 

Dinsdag 24 september 2019    Herfstkienen

Deze dinsdagmiddag was Partycentrum Zaelke weer gereserveerd voor onze K.B.O.-afdeling. Het was volle bak. Er waren 80 K.B.O.-ers die hun geluk wilden beproeven met kienen. Dit kienfestijn was zoals ieder jaar weer een daverend succes. De dames van het bestuur hadden weer voor prachtige prijzen gezorgd. Er werden 4 rondes gekiend voor de pauze. Na de pauze met koffie/thee en wat lekkers  werden nog eens 4 rondes gekiend met daarna nog een verliezers ronde. Tot volgend jaar.

T.J.

Foto's

 

Zondag 25 augustus 2019   Muziek bij de koffie.

Voor de laatste keer deze zomer was onze K.B.O.-afdeling te gast bij Broederschap St.Martinus. Deze middag werd muzikaal verzorgd door Ton en Berni. Zij zorgden deze middag voor de stemming met leuke gezellige muziek en liedjes. Er werd gedanst en er werd meegezongen. Ook was er natuurlijk koffie/thee met gebak, ook was er voor een hartig hapje gezorgd. Jammer, jammer hebben veel K.B.O.-ers deze gezellige middag gemist. De opkomst was niet geweldig. Toch was het voor de aanwezigen een zeer geslaagde en gezellige middag. In het dankwoord van de voorzitter werden Ton en Berni, maar niet te vergeten de vrijwilligers van Broederschap St.Martinus, heel hartelijk bedankt.

T.J.

Foto's

 

Zondag 28 juli  2019   High Tea.

Zondag waren we voor een verrassende High Tea Party met 28 leden  van onze K.B.O. te gast bij de schutterij St. Martinus. (Inmiddels DE locatie bij uitstek in de zomermaanden). Deze werd verzorgd door Catering Voesten. De heerlijke hapjes werden door de mensen met smaak verorberd. Aan sfeer ontbrak ‘t niet en er werd aan alle tafels gezellig gekeuveld. Als complete verrassing nam de voorzitter even de microfoon om te vragen of de mensen tevreden waren, en dat waren ze. Terloops vroeg hij of er nog leden waren die ideeën en/of wensen hadden voor ons volgend jaarprogramma. Hanneke liet hierop spontaan pen en papier rondgaan. Daardoor hadden alle mensen weer een nieuw gespreksonderwerp, alhoewel het daar bij de aanwezigen niet aan ontbrak. De voorzitter wil dit bij de komende activiteiten graag vaker doen. Er zijn nu al zeer leuke ideeën en suggesties naar voren gekomen. Kort samengevat was het een smaakvolle en gezellige middag.

A.H.

 

 

Dinsdag 4 juni 2019  Muziekmiddag.

Op deze dinsdagmiddag was het weer een drukte van belang in ’t Zaelke. 77 K.B.O. leden waren hier bijeengekomen om te genieten van de muzikale klanken van het Diashantlappenkoor Venlo. Dit 50 personen tellende gezelschap bezorgde de aanwezigen weer een fantastische middag. Het was super gezellige muziek om naar te luisteren, of om lekker mee te zingen.

T.J.

Foto's

 

Dinsdag 7 mei 2019    Moederdagkienen.

Het was op deze dinsdagmiddag volle bak in ’t Zaelke, er werd door 77 K.B.O.-ers fanatiek gekiend. De dames van het bestuur hadden weer voor prachtige prijzen gezorgd o.a. bloemen, ‘n theepakket, aspergespakket enz. Ook waren er enkele mannen aanwezig, een ervan viel zelfs in de prijzen. In de pauze was er natuurlijk weer koffie/thee en Bienenstich. Het was ook dit keer weer heel gezellig.

T.J.

 

Zondag 6 januari 2019  Nieuwjaarsviering.

De leden van onze afdeling waren op de eerste activiteit van het nieuwe jaar in 't Zaelke bijeengekomen om elkaar  het  beste toe te wensen voor 2019. Traditiegetrouw begon deze bijeenkomst met een welkomstwoordje van de voorzitter waarin hij iedereen een gelukkig maar vooral  gezond 2019 wenst. Tevens sprak hij de wens uit dat onze leden ook in 2019 aan het zeer gevarieerde aanbod van activiteiten zullen deelnemen. Na deze toespraak was het tijd voor muziek.  Het programma werd opgeluisterd door een fantastisch nieuwjaarsconcert van het R.O.L.J. (Rëunie Orkest Limburgse Jagers) 

 

 

Het concert bestond uit 3 gedeeltes en er werd voor elk wat wils gespeeld. Iedereen was zeer enthousiast over de keuze van het repertoire. Zeker de ingebouwde komische acts zorgden voor de nodige hilariteit. In de eerste pauze werden de leden getrakteerd op koffie/thee met een heerlijke wafel. In de tweede pauze werden ze nog eens verwend met twee overheerlijke luxe bitterballen.  Al met al een zeer geslaagd begin van het nieuwe jaar. 

T.J.

Foto's